การเปลี่ยนหนังโซฟา
การเปลี่ยนหนังโซฟาเป็นวิธีที่ดีในการอัพเกรดหรือซ่อมแซมโซฟาที่มีสภาพเสียหายหรือมีสภาพที่ไม่ค่อยดี กระบวนการเปลี่ยนหนังโซฟาอาจมีขั้นตอนดังนี้ :

ตรวจสอบสภาพโซฟา
    ตรวจสอบสภาพโซฟาให้ถี่ถ้วนเพื่อระบุส่วนที่มีสภาพเสียหายหรือส่วนที่ต้องเปลี่ยนหนัง และกำหนดว่าควรเปลี่ยนหนังโซฟาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งาน


ค้นหาหนังโซฟาใหม่
   หากต้องการเปลี่ยนหนังโซฟา ควรค้นหาหนังโซฟาใหม่ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน ต้องคำนึงถึงขนาดและสีของหนังโซฟาที่ต้องการเปลี่ยนและให้เหมาะสมกับรูปแบบและสไตล์ของโซฟา

การเปลี่ยนหนัง
   การเปลี่ยนหนังโซฟาอาจจำเป็นต้องให้แก่ช่างซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ มักจะมีขั้นตอนในการเปลี่ยนหนังโซฟาดังนี้:


ถอดหนังโซฟาเดิม
   ในขั้นตอนแรก ต้องถอดหนังโซฟาเดิมออกจากโครงโซฟา โดยการถอนปุ่มหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ยึดหนังโซฟาให้อยู่ก่อน

 

ติดตั้งหนังโซฟาใหม่
   หลังจากที่ได้ถอดหนังโซฟาเดิมออกแล้ว ต้องทำการติดตั้งหนังโซฟาใหม่ลงบนโครงโซฟาใหม่ และยึดหนังโซฟาให้อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน

การประเมินผล
   เมื่อทำการเปลี่ยนหนังโซฟาเสร็จสิ้น ควรทำการทดสอบโซฟาเพื่อตรวจสอบว่าหนังโซฟาใหม่ทำงานได้ตามที่คาดหวังและให้ความสวยงามเช่นเดิม
การเปลี่ยนหนังโซฟาเป็นการอัพเกรดและดูแลรักษาโซฟาให้ใช้งานได้ยาวนานและคงทน


  รับซ่อมโซฟา – ซ่อมเก้าอี้ ให้ลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ซ่อมเก้าอี้ ซ่อมโซฟาที่บ้าน ซ่อมโซฟาสำนักงาน ซ่อมเก้าอี้ ซ่อมโซฟาร้านอาหาร และอื่นๆ แก้ไขได้ทุกอาการด้วย ฝีมือและประสบการณ์ในงานกว่า 10 ปี เน้นงานซ่อมคุณภาพ ใส่ใจลูกค้า ยืดอายุการใช้งาน ในราคาที่เรากล้ารับประกัน